[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Byl Vít Fučík českým Ikarem? [ Cyklostezka ]

Trasa: Vodňany - Chelčice - Na Lázni - Hvožďany - Újezd - les Černoháj - Strpí - Číčenice - Dřemlínský rybník - Vodňany
Celková délka okruhu: 18 km

V okruhu směrem na jih a východ od Vodňan se dostaneme k raně barokní šestiboké kapli sv. Máří Magdaleny z let 1660-3 a bývalým lázním nedaleko Chelčic. Od nich přes Hvožďany a les Černoháj přijdeme do míst, kde prováděl pokusy s létáním Vít Fučík, přezdívaný Kudlička. Žil ve 2. polovině 18. století na samotě Klůs, spadající pod obec Strpí. Šikovný řemeslník - truhlář, řezbář - s dobrou pověstí po celém vodňanském kraji, létával prý dávno před tím, než vzdušné výšiny dobyli se vší slávou bratři Montgolfierové.

M. Veselý napsal o něm zajímavou povídku "Ptačí muž" podle ústních podání předávaných z několika generací. Krátký úryvek z ní nám dá určitý obrázek o létání Víta Fučíka: "Až jednou si přivázal ty měchýře (měly to být z prasat), které naplnil plynem z okolních rybníků (plyn bahenní, chemická značka CH4), kolem těla, navlékl se do obleku s křídly a přesně proti západnímu větru, směrem k Vodňanům, skočil z vikýře domku do vzduchu. Silnými, vypracovanými řemeslnickými pažemi mával jako pták.
Docela úspěšně přeletěl blízký Strpský rybník.. Za čas se pustil do Vodňan, pak dokonce chtěl doletět do Písku na trh, ale vydržel jen do Selibova. Po čtvrtém letu do Vodňan spadl na hráz Černoháje. Polámal si žebra".

Jaká byla skutečnost, zda to nebylo jinak, asi se již nedozvíme. Ponechme si proto alespoň romantickou představu.
Okruh výletu je v rovinaté krajině, po hrázích menších i velkých rybníků, jakými jsou Strpský a Dřemlínský, jejichž lesknoucí se plochy dávají půvab a kolorit této části Vodňanska.

Popis trasy:
Z Vodňan se vydáme od autobusového nádraží, Zeyerových sadů po modré turistické trase - jižním směrem - do 3,5 km vzdálených Chelčic. Z Chelčic, od rozcestníků, pokračujeme po modrých značkách ke kostelu, před ním vidíme špýchar se slunečními hodinami, a po silničce, od božích muk po polní cestě k šestiboké kapli sv. Maří Magdaleny, původ raně barokní, z let 1660 - 3, od ní k stavením Na Lázni. Zde opustíme modrou trasu a jdeme rovně po polní cestě kolem kříže k silnici na okraji Hvožďan.

Doprava přijdeme na náves, pod kapličkou se dáme doleva a rovně po cestě do Újezdu, kde na křižovatce odbočíme na silnici doprava.
Za vsí původní silnice končí. Následuje asi 100 m úsek podél nové silnice (do Č. Budějovic) k místu, kde lze přejít na druhou stranu. Po asfaltové cestě obejdeme stavení zpátečním směrem. Po přibliž. 300 m odbočíme doprava na polní cestu směřující k lesu Černoháj (úsek 0,8 km). Od začátku lesa pokračujeme rovně při jeho okraji (vpravo vidíme Bukový rybník, jinak Lukavec), pak se méně znatelná cesta stáčí doleva, po cca 300 m doprava - stále při kraji lesa (kolem křížku z roku 1884) - až k rozcestí před menším rybníkem.
Půjdeme po lesní cestě vlevo a po cca 150 m na dalším rozcestí doprava.

Dostaneme se na kraj lesa, pokračujeme vlevo ke zpevněné cestě, po ní doleva 300 m k silnici z Radomilic, po které opět vlevo mezi rybníky Velký Černoháj a Strpským přijdeme k odbočce (u autobus. zastávky) doprava do 1 km vzdáleného Strpí. Silnice vede hezkým úsekem po hrázi rybníků. Za železniční tratí se dostaneme k rozcestí, vlevo nás silnička (ideální pro turisty na kolech) pod Kraví horou po necelých 2 km dovede do Číčenic. - Zajdeme-li do Strpí, uvidíme zde kapličku z roku 1833, ze silnice je hezký pohled na rybníky a zalesněná pásma vrchů na horizontu. - V Číčenicích po silnici doprava se dojdeme podívat na náves se zajímavou kaplí, vlevo se budeme vracet do Vodňan.

Přibližně po 0,7 km za obcí přijdeme k odbočce vlevo na silničku po hrázi Dřemlínského rybníka a po ní k silnici z Dívčic (Radomilic) do Vodňan. Vpravo uvidíme dominantní věž vodňanského kostela, čekají nás poslední 2 km pohodlné chůze.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muvodnany.cz

Typ záznamu: Cyklostezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 10:32 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm